Silvie Serbousková

Pocházím z Brandýsa nad Orlicí. Mám 3 děti, v Jablonném nad Orlicí žiji 17 let.

Po úspěšném absolvování Obchodní akademie v Chocni jsem nastoupila do pozice zapisovatelky k Okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí. Po čtyřletém působení na této pozici se ze mě stala správkyně aplikace, vykonávala jsem samostatnou činnost se systémy ISAS a IRES a prováděla další potřebné činnosti v oblasti výpočetní techniky v prostředí justice.

V letech 2004 - 2010 a 2012 - 2015 jsem byla na rodičovské dovolené.

V roce 2007 jsem pomohla založit neziskovou organizaci JERMS, o.s., provozující Rodinné centrum Jablíčko, které funguje dodnes.

Od roku 2010 do 2014 jsem byla členkou Rady města a zastupitelkou města Jablonné nad Orlicí. Koordinovala jsem několik projektů zaměřených na prorodinné aktivity a podporu rodinné politiky.

Od roku 2011 byly mou činností konzultace akcí na míru v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků v Eduworku, o.s.

Od téhož roku působím jako členka rady Místní akční skupiny Orlicko, z.s., podporující rozvoj regionu prostřednictvím programů "LEADER" a "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje".

Ve Sdružení pro Jablonné, z.s., které pomáhá ke kulturnímu, společenskému a dalšímu rozvoji města, působím od jeho založení. 

Vzdělávací instituci Životní vzdělávání, z.s., jsme s kolegyněmi založily s cílem přiblížit vzdělávání všem lidem bez rozdílu věku, pohlaví a profese a pomoci jim lépe se uplatnit v osobním životě i profesní kariéře. Naším hlavním cílem je prosazovat různorodé metody vzdělávání, podporovat flexibilní formy práce a prohlubovat vzdělanost občanů. Spolupracujeme s řadou odborníků a napomáháme předávání jejich zkušeností veřejnosti. Mojí hlavní činností jsou zejména akce na míru, příprava a podpora webinářů a zákaznická podpora.

S organizací Talentwork, s.r.o. spolupracuji od roku 2017. Společně s kolegy pomáháme firmám i jednotlivcům rozvíjet jejich potenciál a talenty, zaměřovat se na silné stránky. Mojí hlavní úlohou je zákaznická podpora.

Pomoc druhým mi není lhostejná, proto jsem se společně s dalšími nadšenými lidmi rozhodla založit Nadační fond Koloběh života. Jeho cílem je podpora osobám, které se ocitli v nouzi bez vlastního zavinění.

Miluji svoji rodinu, tanec, cestování a přátelská setkání. Řídím se mottem: "S úsměvem jde všechno lépe a pokud ho nemají ti ostatní, věnujte jim alespoň ten svůj."

V současné době jsem předsedkyní Bytové, sociální a prorodinné komise Rady města Jablonné nad Orlicí. 

Osobnosti SPJ

Silvie Serbousková Silvie Serbousková

OSVČ, členka komise RM bytové, sociální a prorodinné, členka statutárního orgánu SPJ

Bc. Jan Vaníček Bc. Jan Vaníček

úředník odboru ŽP, předseda šachového klubu, člen komise RM stavební a životního prostředí, člen statutárního orgánu SPJ

Ing. Ladislav Ježek Ing. Ladislav Ježek

člen rady města, člen komise RM sportovní a mládeže

Mgr. Robert Ježek Mgr. Robert Ježek

učitel, člen zastupitelstva města, člen komise RM sportovní a mládeže

David Serbousek, dipl. um. David Serbousek, dipl. um.

ředitel ZUŠ, člen zastupitelstva města, člen komise RM kulturní a spolkové

Radka Nepustilová Radka Nepustilová

OSVČ, členka komise RM informační a historické

Mgr. František Halás Mgr. František Halás

jednatel TeS Jablonné nad Orlicí s.r.o.

Karel Daněk, DiS. Karel Daněk, DiS.

zástupce vedoucího oddělení Policie ČR, člen komise RM dopravně bezpečnostní a veřejného pořádku

Blanka Fajtová Blanka Fajtová

fyzioterapeutka, členka sociální, bytové a prorodinné komise RM

Ing. Jan Záhora, MBA Ing. Jan Záhora, MBA

ředitel pro nákup a exportní trhy, předseda tělovýchovné jednoty, člen komise RM sportovní a mládeže

Anežka Krejsová Anežka Krejsová

učitelka v mateřské škole

Mgr. Miloš Štěpán Mgr. Miloš Štěpán

tajemník MěÚ, předseda spolku Orfilm

Vojtěch Sekyra Vojtěch Sekyra

projektový manažer

Oldřich Záliš Oldřich Záliš

OSVČ – práce ve stavebnictví, trenér florbalového týmu

Aleš Havlena Aleš Havlena

vedoucí prodejny

Lenka Mikulová Lenka Mikulová

zubní laborantka

©2014 - 2019 Sdružení pro Jablonné