Ing. Radka Nepustilová

Narozena v r. 1968 v Brně, matka 3 dětí. V Jablonném žije s tříletou přestávkou od r. 1981.

Je absolventkou VŠCHT v Pardubicích. Pracovní zkušenosti nabyla zejména v zaměstnání ve IT firmách Aquila TS Letohrad, Exact Software ČR Praha a v České spořitelně. Vždy šlo o pozice, které vyžadovaly samostatnost, odpovědnost, schopnost obstát při náročných jednáních, organizační schopnosti a schopnost prezentovat společnost. V manažerské pozici získala zkušenosti s řízením kolektivu. Od roku 2010 pracuje jako OSVČ nejprve jako konzultant pro práci na dálku a poslední dva roky také jako konzultant pro talent management a osobní rozvoj.

Byla iniciátorkou zřízení a spoluzakladatelkou rodinného centra Jablíčko v Jablonném nad Orlicí a po dobu tří let se podílela jako dobrovolník na jeho každodenní činnosti. Od roku 2013 provozuje spolu s kamarády Kavárnu Pod Kopečkem, kde se snaží podpořit setkávání a komunikaci mezi lidmi, nové inspirace a nápady. (Spolu)pořádáním nejrůznějších kulturních a společenských akcí oživuje kulturní a společenské dění v Jablonném.

Mezi své zájmy řadí cestování, ruční práce, přírodu a v poslední době i ochotnické divadlo. Ráda rozjíždí nové smysluplné projekty. Je podporovatelkou lokální ekonomiky a obdivovatelkou českého řemesla. 

Je členkou Komise RM historické a informační.

Osobnosti SPJ

Silvie Serbousková Silvie Serbousková

OSVČ, členka komise RM bytové, sociální a prorodinné, členka statutárního orgánu SPJ

Bc. Jan Vaníček Bc. Jan Vaníček

úředník odboru ŽP, předseda šachového klubu, člen komise RM stavební a životního prostředí, člen statutárního orgánu SPJ

Ing. Ladislav Ježek Ing. Ladislav Ježek

člen rady města, člen komise RM sportovní a mládeže

Mgr. Robert Ježek Mgr. Robert Ježek

učitel, člen zastupitelstva města, člen komise RM sportovní a mládeže

David Serbousek, dipl. um. David Serbousek, dipl. um.

ředitel ZUŠ, člen zastupitelstva města, člen komise RM kulturní a spolkové

Radka Nepustilová Radka Nepustilová

OSVČ, členka komise RM informační a historické

Mgr. František Halás Mgr. František Halás

jednatel TeS Jablonné nad Orlicí s.r.o.

Karel Daněk, DiS. Karel Daněk, DiS.

zástupce vedoucího oddělení Policie ČR, člen komise RM dopravně bezpečnostní a veřejného pořádku

Blanka Fajtová Blanka Fajtová

fyzioterapeutka, členka sociální, bytové a prorodinné komise RM

Ing. Jan Záhora, MBA Ing. Jan Záhora, MBA

ředitel pro nákup a exportní trhy, předseda tělovýchovné jednoty, člen komise RM sportovní a mládeže

Anežka Krejsová Anežka Krejsová

učitelka v mateřské škole

Mgr. Miloš Štěpán Mgr. Miloš Štěpán

tajemník MěÚ, předseda spolku Orfilm

Vojtěch Sekyra Vojtěch Sekyra

projektový manažer

Oldřich Záliš Oldřich Záliš

OSVČ – práce ve stavebnictví, trenér florbalového týmu

Aleš Havlena Aleš Havlena

vedoucí prodejny

Lenka Mikulová Lenka Mikulová

zubní laborantka

©2014 - 2019 Sdružení pro Jablonné