Ve volbách do zastupitelstva města v roce 2018 získali čtyři z našich kandidátů mandát zastupitele a stali se součástí městské samosprávy: Martina Balážová - místostarostka, Ladislav Ježek - radní, Robert Ježek - zastupitel, David Serbousek - zastupitel. 

Ve volebním období 2018 - 2022 chceme navázat na úspěšnou spolupráci v městské samosprávě v uplynulých letech, i otevřít další témata. Stejně jako v minulosti, i tentokrát přicházíme pouze s tématy, u nichž jsme si jisti, že je dokážeme realizovat.

 

TÉMATA PRO OBDOBÍ 2018-2022:

Bezpečná cesta do školy, bezpečné město

Hledáme způsoby, jak zajistit bezpečnou cestu do školy ze všech částí města... čtěte více

Smuteční obřadní síň

Hledáme způsoby, jak v našem městě postavit smuteční obřadní síň... čtěte více

Zapojení občanů do rozhodovacích procesů, zlepšení informování veřejnosti o aktivitách města

Hledáme způsoby, jak více zapojit veřejnost do dění ve městě... čtěte více

Rozvoj a úpravy prostoru bytovek

Hledáme způsoby, jak oživit a revitalizovat lokalitu bytovek... čtěte více

Odpadové hospodářství

Hledáme způsoby, jak pokračovat v nastoleném trendu nakládání s odpady ve městě... čtěte více

Bytový a nebytový fond ve městě

Hledáme způsoby, jak nadále zefektivňovat využívání městského majetku... čtěte více

Modernizace bytů v domě s pečovatelskou službou, rozšíření služeb pro seniory ve městě

Hledáme způsoby, jak zajistit moderní bydlení a služby pro seniory... čtěte více

Opravy komunikací a budování chodníků

Hledáme způsoby, jak vybudovat záliv pro bezpečnější vystupování z aut u školy... čtěte více

Podpora sportu, volnočasových aktivit a cestovního ruchu

Hledáme způsoby, jak podporovat aktivity všech generací... čtěte více

Podpora kulturních aktivit a uchování dědictví našich předků

Hledáme způsoby, jak rozvíjet kulturní život, zvýšit povědomí o historii města... čtěte více

 

VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014-2018:

SPJ v městské samosprávě v letech 2014-2018 a priority pro toto období.
 

 

 

 

 

Osobnosti SPJ

Silvie Serbousková Silvie Serbousková

OSVČ, členka komise RM bytové, sociální a prorodinné, členka statutárního orgánu SPJ

Bc. Jan Vaníček Bc. Jan Vaníček

úředník odboru ŽP, předseda šachového klubu, člen komise RM stavební a životního prostředí, člen statutárního orgánu SPJ

Ing. Ladislav Ježek Ing. Ladislav Ježek

člen rady města, člen komise RM sportovní a mládeže

Mgr. Robert Ježek Mgr. Robert Ježek

učitel, člen zastupitelstva města, člen komise RM sportovní a mládeže

David Serbousek, dipl. um. David Serbousek, dipl. um.

ředitel ZUŠ, člen zastupitelstva města, člen komise RM kulturní a spolkové

Radka Nepustilová Radka Nepustilová

OSVČ, členka komise RM informační a historické

Mgr. František Halás Mgr. František Halás

jednatel TeS Jablonné nad Orlicí s.r.o.

Karel Daněk, DiS. Karel Daněk, DiS.

zástupce vedoucího oddělení Policie ČR, člen komise RM dopravně bezpečnostní a veřejného pořádku

Blanka Fajtová Blanka Fajtová

fyzioterapeutka, členka sociální, bytové a prorodinné komise RM

Ing. Jan Záhora, MBA Ing. Jan Záhora, MBA

ředitel pro nákup a exportní trhy, předseda tělovýchovné jednoty, člen komise RM sportovní a mládeže

Anežka Krejsová Anežka Krejsová

učitelka v mateřské škole

Mgr. Miloš Štěpán Mgr. Miloš Štěpán

tajemník MěÚ, předseda spolku Orfilm

Vojtěch Sekyra Vojtěch Sekyra

projektový manažer

Oldřich Záliš Oldřich Záliš

OSVČ – práce ve stavebnictví, trenér florbalového týmu

Aleš Havlena Aleš Havlena

vedoucí prodejny

Lenka Mikulová Lenka Mikulová

zubní laborantka

©2014 - 2019 Sdružení pro Jablonné