Mgr. Miloš Štěpán

Narozen v roce 1973, má dvě dcery, od narození žije v Jablonném nad Orlicí.

Na Univerzitě Hradec Králové vystudoval obor Sociální patologie a prevence. Má státní zkoušku z anglického jazyka. Mezi jeho zájmy patří historie, vojenství, letectví, technika, kutilství, chovatelství. Aktivně se účastní života ve městě, je předsedou spolku Filmová společnost Orfilm. V rámci spolku se podílí na tvorbě filmů z regionu a je organizátorem každoročního festivalu amatérských filmů Orfilmfest. Společně se Silvií Serbouskovou stál u zrodu Sdružení pro Jablonné, je předsedou stejnojmenného spolku a podílí se na jeho činnosti.

Celý život pracuje ve státní správě, nejprve 18 let u Policie ČR. Zde začínal na tehdejším obvodním oddělení v Jablonném nad Orlicí, posléze byl ve vedení kriminální policie v Ústí nad Orlicí a končil jako Vedoucí územního odboru (okresu) v Ústí nad Orlicí. Nyní vykonává funkci tajemníka Městského úřadu v Letohradě. Má zkušenosti s řízením a vedením lidí, schopnost a ochotu převzít odpovědnost za svá rozhodnutí, znalosti z financování státní správy i samosprávy a s přípravou dotačních projektů.

Ve volebním období 2010 až 2014 byl zastupitelem a členem Rady města Jablonné nad Orlicí. V současné době je členem Komise Rady města dopravně bezpečnostní a veřejného pořádku.

 

 

Osobnosti SPJ

Silvie Serbousková Silvie Serbousková

OSVČ, členka komise RM bytové, sociální a prorodinné, členka statutárního orgánu SPJ

Bc. Jan Vaníček Bc. Jan Vaníček

úředník odboru ŽP, předseda šachového klubu, člen komise RM stavební a životního prostředí, člen statutárního orgánu SPJ

Ing. Ladislav Ježek Ing. Ladislav Ježek

člen rady města, člen komise RM sportovní a mládeže

Mgr. Robert Ježek Mgr. Robert Ježek

učitel, člen zastupitelstva města, člen komise RM sportovní a mládeže

David Serbousek, dipl. um. David Serbousek, dipl. um.

ředitel ZUŠ, člen zastupitelstva města, člen komise RM kulturní a spolkové

Radka Nepustilová Radka Nepustilová

OSVČ, členka komise RM informační a historické

Mgr. František Halás Mgr. František Halás

jednatel TeS Jablonné nad Orlicí s.r.o.

Karel Daněk, DiS. Karel Daněk, DiS.

zástupce vedoucího oddělení Policie ČR, člen komise RM dopravně bezpečnostní a veřejného pořádku

Blanka Fajtová Blanka Fajtová

fyzioterapeutka, členka sociální, bytové a prorodinné komise RM

Ing. Jan Záhora, MBA Ing. Jan Záhora, MBA

ředitel pro nákup a exportní trhy, předseda tělovýchovné jednoty, člen komise RM sportovní a mládeže

Anežka Krejsová Anežka Krejsová

učitelka v mateřské škole

Mgr. Miloš Štěpán Mgr. Miloš Štěpán

tajemník MěÚ, předseda spolku Orfilm

Vojtěch Sekyra Vojtěch Sekyra

projektový manažer

Oldřich Záliš Oldřich Záliš

OSVČ – práce ve stavebnictví, trenér florbalového týmu

Aleš Havlena Aleš Havlena

vedoucí prodejny

Lenka Mikulová Lenka Mikulová

zubní laborantka

©2014 - 2019 Sdružení pro Jablonné