Ing. Ladislav Ježek

Narozen v roce 1953, do roku 1989 žil v Horní Čermné a v Pardubicích. Má manželku Blanku, děti Roberta a Janu.

Na Vysoké škole zemědělské v Praze vystudoval stavební obor, zemědělské meliorace. 
Od roku 1975 pracoval jako referent investiční výstavby vodohospodářských staveb v okrese Chrudim, od r. 1981 jako vedoucí Výzkumné stanice pro zúrodnění zemědělských půd v Pardubicích. Po přestěhování do Jablonného nad Orlicí v roce 1989, byl místopředsedou, vedoucím investic a přidružených výrob ZD Bystřec. V roce 1992 pak zakládal pobočku Agrobanky v Jablonném nad Orlicí. Později byla banka přejmenována na GE Money bank, kde pracoval v několika manažerských pozicích do roku 2014.

V letech 1994 až 1998 byl členem zastupitelstva a rady města. Ve volebním období 2014 - 2018 byl místostarostou města a členem následujících Komisí rady města: sociální, bytové a prorodinné; kulturní a spolkové; LOM. V roce 2018 opět získal zastupitelský mandát a bylo zvolen členem Rady města Jablonné nad Orlicí.

Mezi jeho zájmy patří všestranné kutilství, rekreační sport, kde dnes už získává převahu dobré posezení s kamarády.

Osobnosti SPJ

Silvie Serbousková Silvie Serbousková

OSVČ, členka komise RM bytové, sociální a prorodinné, členka statutárního orgánu SPJ

Bc. Jan Vaníček Bc. Jan Vaníček

úředník odboru ŽP, předseda šachového klubu, člen komise RM stavební a životního prostředí, člen statutárního orgánu SPJ

Ing. Ladislav Ježek Ing. Ladislav Ježek

člen rady města, člen komise RM sportovní a mládeže

Mgr. Robert Ježek Mgr. Robert Ježek

učitel, člen zastupitelstva města, člen komise RM sportovní a mládeže

David Serbousek, dipl. um. David Serbousek, dipl. um.

ředitel ZUŠ, člen zastupitelstva města, člen komise RM kulturní a spolkové

Radka Nepustilová Radka Nepustilová

OSVČ, členka komise RM informační a historické

Mgr. František Halás Mgr. František Halás

jednatel TeS Jablonné nad Orlicí s.r.o.

Karel Daněk, DiS. Karel Daněk, DiS.

zástupce vedoucího oddělení Policie ČR, člen komise RM dopravně bezpečnostní a veřejného pořádku

Blanka Fajtová Blanka Fajtová

fyzioterapeutka, členka sociální, bytové a prorodinné komise RM

Ing. Jan Záhora, MBA Ing. Jan Záhora, MBA

ředitel pro nákup a exportní trhy, předseda tělovýchovné jednoty, člen komise RM sportovní a mládeže

Anežka Krejsová Anežka Krejsová

učitelka v mateřské škole

Mgr. Miloš Štěpán Mgr. Miloš Štěpán

tajemník MěÚ, předseda spolku Orfilm

Vojtěch Sekyra Vojtěch Sekyra

projektový manažer

Oldřich Záliš Oldřich Záliš

OSVČ – práce ve stavebnictví, trenér florbalového týmu

Aleš Havlena Aleš Havlena

vedoucí prodejny

Lenka Mikulová Lenka Mikulová

zubní laborantka

©2014 - 2019 Sdružení pro Jablonné