Ing. Jan Záhora, MBA

Narozen v roce 1971 v Děčíně, v Jablonném žije s manželkou Janou a dcerou Johankou od roku 2007.

Jan je absolventem agronomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze, kde studoval zahradnictví a zemědělský marketing a management. Poté absolvoval postgraduální studium na SAC a University of Aberdeen ve Skotsku.

Postupně od roku 1997, kdy nastoupil do zastoupení americké firmy Kemin v Praze, získával pracovní zkušenosti hlavně v oboru zemědělské živočišné výroby a ve zpracování potravin. Privátní korporace Kemin se specializuje na vývoj a aplikace krmných a potravinářských aditiv. V Keminu pracoval Jan téměř 10 let na různých manažerských pozicích, které ho i s rodinou dovedly ke dvouapůlletému pobytu v Belgii. V rámci svého rozvoje si Jan dostudoval MBA v oboru mezinárodní agrobyznys.

Koncem roku 2006 nastoupil na pozici obchodního ředitele VVS Verměřovice s.r.o, kde pracuje dodnes jako ředitel pro nákup a exportní trhy, zodpovědný za strategický nákup surovin a budování obchodů v zahraničí. Soukromá firma VVS se specializuje na výživu přežvýkavců, hlavně dojeného a masného skotu, koní a jelenovitých a vyrábí pro ně ve svém provozu ve Verměřovicích minerálně-vitamínová krmiva.

Jan se aktivně zajímá o sport, v minulosti hrál 25 let aktivně basketbal, je členem fotbalové staré gardy v Jablonném nad Orlicí a momentálně předsedá TJ Jablonné nad Orlicí. Mezi další zájmy řadí svoji práci, zahradnictví a cestování. Volný čas se snaží trávit v kruhu své rodiny a několika domácích mazlíčků.

I přes svůj „přespolní“ původ se Jan i jeho rodina cítí v Jablonném nad Orlicí jako doma, a proto by rád svými zkušenostmi a nápady přispěl k rozvoji tak krásného místa. I z tohoto důvodu se v roce 2018 rozhodl kandidovat v komunálních volbách za spolek SPJ, který považuje za reálnou sílu garantující dlouhodobou změnu města k lepšímu.

Osobnosti SPJ

Silvie Serbousková Silvie Serbousková

OSVČ, členka komise RM bytové, sociální a prorodinné, členka statutárního orgánu SPJ

Bc. Jan Vaníček Bc. Jan Vaníček

úředník odboru ŽP, předseda šachového klubu, člen komise RM stavební a životního prostředí, člen statutárního orgánu SPJ

Ing. Ladislav Ježek Ing. Ladislav Ježek

člen rady města, člen komise RM sportovní a mládeže

Mgr. Robert Ježek Mgr. Robert Ježek

učitel, člen zastupitelstva města, člen komise RM sportovní a mládeže

David Serbousek, dipl. um. David Serbousek, dipl. um.

ředitel ZUŠ, člen zastupitelstva města, člen komise RM kulturní a spolkové

Radka Nepustilová Radka Nepustilová

OSVČ, členka komise RM informační a historické

Mgr. František Halás Mgr. František Halás

jednatel TeS Jablonné nad Orlicí s.r.o.

Karel Daněk, DiS. Karel Daněk, DiS.

zástupce vedoucího oddělení Policie ČR, člen komise RM dopravně bezpečnostní a veřejného pořádku

Blanka Fajtová Blanka Fajtová

fyzioterapeutka, členka sociální, bytové a prorodinné komise RM

Ing. Jan Záhora, MBA Ing. Jan Záhora, MBA

ředitel pro nákup a exportní trhy, předseda tělovýchovné jednoty, člen komise RM sportovní a mládeže

Anežka Krejsová Anežka Krejsová

učitelka v mateřské škole

Mgr. Miloš Štěpán Mgr. Miloš Štěpán

tajemník MěÚ, předseda spolku Orfilm

Vojtěch Sekyra Vojtěch Sekyra

projektový manažer

Oldřich Záliš Oldřich Záliš

OSVČ – práce ve stavebnictví, trenér florbalového týmu

Aleš Havlena Aleš Havlena

vedoucí prodejny

Lenka Mikulová Lenka Mikulová

zubní laborantka

©2014 - 2019 Sdružení pro Jablonné