Mgr. František Halás

Narozen v roce 1971 v Šumperku, ženatý, 2 děti. Pochází z nedalekých Králík, od roku 1997 žije v Jablonném nad Orlicí.

Absolvent Univerzity Hradec Králové, magisterského oboru Sociální pedagogika, zaměřeného obecně na řízení lidských zdrojů.

Od roku 1993 působil v celní správě, kde se věnoval výběru cel a daní a odhalování celních a daňových podvodů. Zastával zde různé referentské, později manažerské pozice a v závěru svého působení vykonával funkci zástupce generálního ředitele Celní správy ČR. V letech 2017-2018 byl zaměstnán na Městském úřadu Letohrad.

V listopadu 2018 nastoupil na pozici ředitele společnosti TeS Jablonné nad Orlicí s.r.o., od 1. 2. 2019 je jednatelem této společnosti.

Mezi svoje záliby řadí historii celnictví a finanční stráže. Je aktivním podporovatelem Východočeského klubu celních veteránů a muzea Československého opevnění. Rád rekreačně sportuje a baví ho vykonávat drobné stavební práce.

Osobnosti SPJ

Silvie Serbousková Silvie Serbousková

OSVČ, členka komise RM bytové, sociální a prorodinné, členka statutárního orgánu SPJ

Bc. Jan Vaníček Bc. Jan Vaníček

úředník odboru ŽP, předseda šachového klubu, člen komise RM stavební a životního prostředí, člen statutárního orgánu SPJ

Ing. Ladislav Ježek Ing. Ladislav Ježek

člen rady města, člen komise RM sportovní a mládeže

Mgr. Robert Ježek Mgr. Robert Ježek

učitel, člen zastupitelstva města, člen komise RM sportovní a mládeže

David Serbousek, dipl. um. David Serbousek, dipl. um.

ředitel ZUŠ, člen zastupitelstva města, člen komise RM kulturní a spolkové

Radka Nepustilová Radka Nepustilová

OSVČ, členka komise RM informační a historické

Mgr. František Halás Mgr. František Halás

jednatel TeS Jablonné nad Orlicí s.r.o.

Karel Daněk, DiS. Karel Daněk, DiS.

zástupce vedoucího oddělení Policie ČR, člen komise RM dopravně bezpečnostní a veřejného pořádku

Blanka Fajtová Blanka Fajtová

fyzioterapeutka, členka sociální, bytové a prorodinné komise RM

Ing. Jan Záhora, MBA Ing. Jan Záhora, MBA

ředitel pro nákup a exportní trhy, předseda tělovýchovné jednoty, člen komise RM sportovní a mládeže

Anežka Krejsová Anežka Krejsová

učitelka v mateřské škole

Mgr. Miloš Štěpán Mgr. Miloš Štěpán

tajemník MěÚ, předseda spolku Orfilm

Vojtěch Sekyra Vojtěch Sekyra

projektový manažer

Oldřich Záliš Oldřich Záliš

OSVČ – práce ve stavebnictví, trenér florbalového týmu

Aleš Havlena Aleš Havlena

vedoucí prodejny

Lenka Mikulová Lenka Mikulová

zubní laborantka

©2014 - 2019 Sdružení pro Jablonné