Co je Sdružení pro Jablonné

Spolek Sdružení pro Jablonné je dobrovolným uskupením občanů Jablonného nad Orlicí, které spojuje zájem o dění ve městě a kteří chtějí uplatnit své znalosti, schopnosti a zkušenosti nabyté při nejrůznějších činnostech ve prospěch ostatních. Ve smyslu § 20 zákona číslo 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí jsme volební stranou.

Naše uskupení je volné, “členy” spojuje to, že jim není lhostejné, jakým směrem se bude ubírat život v Jablonném nad Orlicí, chtějí se k dění vyjadřovat a převzít odpovědnost za správu města. Od roku 2014 se podílíme se na činnosti městské samosprávy – v komunálních volbách v roce 2014 byli z našich řad zvoleni 3 zastupitelé, z nichž Ing. Ladislav Ježek se stal místostarostou. Ve volbách v roce 2018 jsme získali 4 mandáty, přičemž Ing. Martina Balážová byla zvolena místostarostkou a Ing. Ladislav Ježek členem rady města. Řada z nás aktivně pracuje v různých komisích Rady města.

Do města jsme přivedli nové dění. Po Jablofestu – hudebním festivalu, jehož první ročník jsme zorganizovali v roce 2014, jsme přišli s nápadem Masopustu. Dosavadních pět ročníků celodenního masopustního veselí přilákalo množství místních, i přespolních účastníků. Víme, že jen s nápady bychom byli sami a mnoho bychom nezvládli. Pokud tedy mluvíme o úspěchu organizovaných akcí, je to i úspěch všech vás, kteří jste se k nám přidali, přiložili ruku k dílu a pomohli jakýmkoliv způsobem akci zorganizovat či se jí zúčastnili.

Jsme otevřeni jakýmkoliv názorům a myšlenkám, které pomohou rozvoji města. Podpoříme každou věcnou a kultivovanou diskuzi na jakékoliv téma, které je blízké občanům našeho města. Není nutné, aby každý z nás byl odborník na všechny aspekty místní správy a samosprávy. Důležitý je kompaktní, jednolitý celek podobně smýšlejících lidí, kteří chtějí dosáhnout stejného cíle.

Máme mezi sebou zaměstnance státní správy, podnikatele a živnostníky, zaměstnance firem, pracovníky ve službách, učitele, stávající zastupitele a radní. Máme zkušenosti s řízením lidí, se správou majetku, jsme schopní a ochotní stanovovat dlouhodobé cíle a strategie, rozhodovat a nést na svých bedrech zodpovědnost za svá rozhodnutí. Máme mezi sebou ženy, muže, sportovce, lidi, kteří se podílí na kulturním životě města, členy nejrůznějších spolků, kutily, zájemce o historii, někteří se zabývají vzděláváním dospělých i dětí. Náš tým zahrnuje také osoby zkušené v oblasti získávání nejrůznějších grantů a dotací. Mnozí z nás už v minulosti dokázali, že jim není život v Jablonném lhostejný a něco pro něj udělali.

Rádi mezi sebou přivítáme každého, kdo přijde s novými náměty, připomínkami a chutí pracovat.

 

Osobnosti SPJ

Silvie Serbousková Silvie Serbousková

OSVČ, členka komise RM bytové, sociální a prorodinné, členka statutárního orgánu SPJ

Bc. Jan Vaníček Bc. Jan Vaníček

úředník odboru ŽP, předseda šachového klubu, člen komise RM stavební a životního prostředí, člen statutárního orgánu SPJ

Ing. Ladislav Ježek Ing. Ladislav Ježek

člen rady města, člen komise RM sportovní a mládeže

Mgr. Robert Ježek Mgr. Robert Ježek

učitel, člen zastupitelstva města, člen komise RM sportovní a mládeže

David Serbousek, dipl. um. David Serbousek, dipl. um.

ředitel ZUŠ, člen zastupitelstva města, člen komise RM kulturní a spolkové

Radka Nepustilová Radka Nepustilová

OSVČ, členka komise RM informační a historické

Mgr. František Halás Mgr. František Halás

jednatel TeS Jablonné nad Orlicí s.r.o.

Karel Daněk, DiS. Karel Daněk, DiS.

zástupce vedoucího oddělení Policie ČR, člen komise RM dopravně bezpečnostní a veřejného pořádku

Blanka Fajtová Blanka Fajtová

fyzioterapeutka, členka sociální, bytové a prorodinné komise RM

Ing. Jan Záhora, MBA Ing. Jan Záhora, MBA

ředitel pro nákup a exportní trhy, předseda tělovýchovné jednoty, člen komise RM sportovní a mládeže

Anežka Krejsová Anežka Krejsová

učitelka v mateřské škole

Mgr. Miloš Štěpán Mgr. Miloš Štěpán

tajemník MěÚ, předseda spolku Orfilm

Vojtěch Sekyra Vojtěch Sekyra

projektový manažer

Oldřich Záliš Oldřich Záliš

OSVČ – práce ve stavebnictví, trenér florbalového týmu

Aleš Havlena Aleš Havlena

vedoucí prodejny

Lenka Mikulová Lenka Mikulová

zubní laborantka

©2014 - 2019 Sdružení pro Jablonné