Sdružení pro Jablonné v městské samosprávě

Jak už jsme informovali, Sdružení pro Jablonné získalo ve volbách do Zastupitelstva města Jablonné nad Orlicí čtyři mandáty. 30. října 2018 proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva města...

 

Třicátého října 2018 proběhlo v jablonském kině ustavující zasedání patnáctičlenného Zastupitelstva města Jablonné nad Orlicí, jehož členy jsou čtyři zástupci Sdružení pro Jablonné - Martina Balážová, Ladislav Ježek, David Serbousek a Robert Ježek.

Součástí jednání byla volba starosty, místostarosty, členů rady města a výborů.

Kromě již zmíněného čtyřnásobného zastoupení SPJ v zastupitelstvu města, má sdružení po ustavujícím jednání  i dvojnásobné zastoupení v radě města - radními jsou Ladislav Ježek a Martina Balážová, která byla rovněž zvolena 1. místostarostkou města. 

Podrobné informace včetně fotografie viz web města.

 

 

5. 11. 2018

Osobnosti SPJ

Silvie Serbousková Silvie Serbousková

OSVČ, členka komise RM bytové, sociální a prorodinné, členka statutárního orgánu SPJ

Bc. Jan Vaníček Bc. Jan Vaníček

úředník odboru ŽP, předseda šachového klubu, člen komise RM stavební a životního prostředí, člen statutárního orgánu SPJ

Ing. Ladislav Ježek Ing. Ladislav Ježek

člen rady města, člen komise RM sportovní a mládeže

Mgr. Robert Ježek Mgr. Robert Ježek

učitel, člen zastupitelstva města, člen komise RM sportovní a mládeže

David Serbousek, dipl. um. David Serbousek, dipl. um.

ředitel ZUŠ, člen zastupitelstva města, člen komise RM kulturní a spolkové

Radka Nepustilová Radka Nepustilová

OSVČ, členka komise RM informační a historické

Mgr. František Halás Mgr. František Halás

jednatel TeS Jablonné nad Orlicí s.r.o.

Karel Daněk, DiS. Karel Daněk, DiS.

zástupce vedoucího oddělení Policie ČR, člen komise RM dopravně bezpečnostní a veřejného pořádku

Blanka Fajtová Blanka Fajtová

fyzioterapeutka, členka sociální, bytové a prorodinné komise RM

Ing. Jan Záhora, MBA Ing. Jan Záhora, MBA

ředitel pro nákup a exportní trhy, předseda tělovýchovné jednoty, člen komise RM sportovní a mládeže

Anežka Krejsová Anežka Krejsová

učitelka v mateřské škole

Mgr. Miloš Štěpán Mgr. Miloš Štěpán

tajemník MěÚ, předseda spolku Orfilm

Vojtěch Sekyra Vojtěch Sekyra

projektový manažer

Oldřich Záliš Oldřich Záliš

OSVČ – práce ve stavebnictví, trenér florbalového týmu

Aleš Havlena Aleš Havlena

vedoucí prodejny

Lenka Mikulová Lenka Mikulová

zubní laborantka

©2014 - 2019 Sdružení pro Jablonné