Blanka Fajtová

Narozena v Brně v roce 1972, má dvě děti. V Jablonném nad Orlicí, kam se přistěhovala za manželem, žije 14 let.

Celý svůj profesní život se věnuje problematice zdravotnictví. Vystudovala obor fyzioterapie na VOŠ v Brně. Po ukončení studia pracovala postupně ve FNB a NMB jako fyzioterapeutka. Kromě toho pracovala jako vyučující odborných předmětů pro MU Brno. Přednášení se věnuje dále pro firmu Schola medica. Tyto aktivity se týkají problematiky ošetřování a péče o klienty v domovech pro seniory, zdravotně postižené... a jejich rodiny. Tato práce vyžaduje velkou míru empatie, solidarity, kreativity a pokory.

Při mateřské dovolené se stala členkou občanského sdružení JERMS, které provozuje RC Jablíčko. Aktivně se jako dobrovolník podílela na jeho chodu. Po rodičovské dovolené začala pracovat jako fyzioterapeutka na rehabilitaci v Jablonném nad Orlicí. V současnosti působí jako soukromá fyzioterapeutka.

Má ráda nové výzvy a nečekaná překvapení, co život a práce přináší.

Mezi její záliby patří cestování, kultura, rodina a všechno co se týká oboru fyzioterapie.

Je členkou Sociální, bytové a prorodinné komise Rady města.

Osobnosti SPJ

Silvie Serbousková Silvie Serbousková

OSVČ, členka komise RM bytové, sociální a prorodinné, členka statutárního orgánu SPJ

Bc. Jan Vaníček Bc. Jan Vaníček

úředník odboru ŽP, předseda šachového klubu, člen komise RM stavební a životního prostředí, člen statutárního orgánu SPJ

Ing. Ladislav Ježek Ing. Ladislav Ježek

člen rady města, člen komise RM sportovní a mládeže

Mgr. Robert Ježek Mgr. Robert Ježek

učitel, člen zastupitelstva města, člen komise RM sportovní a mládeže

David Serbousek, dipl. um. David Serbousek, dipl. um.

ředitel ZUŠ, člen zastupitelstva města, člen komise RM kulturní a spolkové

Radka Nepustilová Radka Nepustilová

OSVČ, členka komise RM informační a historické

Mgr. František Halás Mgr. František Halás

jednatel TeS Jablonné nad Orlicí s.r.o.

Karel Daněk, DiS. Karel Daněk, DiS.

zástupce vedoucího oddělení Policie ČR, člen komise RM dopravně bezpečnostní a veřejného pořádku

Blanka Fajtová Blanka Fajtová

fyzioterapeutka, členka sociální, bytové a prorodinné komise RM

Ing. Jan Záhora, MBA Ing. Jan Záhora, MBA

ředitel pro nákup a exportní trhy, předseda tělovýchovné jednoty, člen komise RM sportovní a mládeže

Anežka Krejsová Anežka Krejsová

učitelka v mateřské škole

Mgr. Miloš Štěpán Mgr. Miloš Štěpán

tajemník MěÚ, předseda spolku Orfilm

Vojtěch Sekyra Vojtěch Sekyra

projektový manažer

Oldřich Záliš Oldřich Záliš

OSVČ – práce ve stavebnictví, trenér florbalového týmu

Aleš Havlena Aleš Havlena

vedoucí prodejny

Lenka Mikulová Lenka Mikulová

zubní laborantka

©2014 - 2019 Sdružení pro Jablonné